Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Zarząd

W wyniku wyborów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym w dniu 28 czerwca 2021 został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuował się na zebraniu w dniu 28 czerwca 2021. W skład Zarządu weszły następujące osoby:

Beata Urbanowicz - prezes

Julia Dziwoki - wiceprezes

Cezary Gębicki. - sekretarz naukowy

Iwona Słabosz - sekretarz organizacyjny

Jacek Koj - skarbnik

Barbara Majchrzak

Marek Nowak

Tomasz Andrzej Nowak

Andrzej Paszta

Zbigniew Stańczyk