Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Zarząd
W wyniku wyborów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27 lutego 2017 został wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja Rewizyjna ukonstytuował się na zebraniu w dniu 27 lutego 2017. W skład Zarządu weszły następujące osoby:
Cezary Gębicki.- prezes
Beata Urbanowicz - wiceprezes
Julia Dziwoki - sekretarz naukowy
Iwona Słabosz - sekretarz organizacyjny
Jacek Koj - skarbnik
Dariusz Złotkowski
Barbara Majchrzak
Marek Nowak
Tomasz Andrzej Nowak
Zbigniew Stańczyk
Andrzej Paszta