Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oby podniosły czas Wielkiej Nocy przyniósł nam odwagę w wyznaczaniu ambitnych celów oraz radość z ich osiągania.
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia owocnej pracy naukowej, zdrowia i wytrwałości w pokonywaniu trudów czasu pandemii przesyła zarząd Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.

W imieniu Zarządu

Prezes CzTN

Dr Cezary Gębicki