Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Prezydium Zarządu
Beata Urbanowicz .- prezes
Julia Dziwoki - wiceprezes
Cezary Gębicki - sekretarz naukowy
Iwona Słabosz - sekretarz organizacyjny
Jacek Koj - skarbnik