Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Kontakt

Częstochowskie Towarzystwo Naukowe

Mieści się w budynku PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO "HALIM" Spółka Jawna; A. Bakir, I. i G. Słabosz
ul. Wilsona 20/22; 42 -200 CZĘSTOCHOWA na II piętrze 

Adres do korespondencji: CzTN; Al. N.M.P. 22, 42-200 Częstochowa
mail: cztn@prokonto.pl 

Prezes CzTN -  dr . Cezary Gębicki 
- mail: cgeb@ajd.czest.pl          tel.:603 223 641

Kontakt dla autorów prac i artykułów:
ziemia.czestochowska@prokonto.pl

Administrator strony: mgr inż. Marek Nowak 
- mail: nowak.marek@tlen.pl