Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
Częstochowskie Towarzystwo Naukowe
42-200 Częstochowa
ul. Wilsona 20/22
II piętro
KRS: 0000009561
NIP: 949-17-53-296
REGON:
Komisja Rewizyjna
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Ewa Kaczmarzyk - przewodniczący
Jerzy Sitek - członek
 Aneta Podsiadlik-Frączek- członek